సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారు, మరియు “సిలికానాంధ్ర” వ్యవస్థాపకులు కూచిభొట్ల ఆనంద్ గార్లతో..